Promocja - Grillujemy z BLU (przedłużona do 30.08)

Worek brykietu i worek kleju za zakup płytek z kolekcji Odyssey, Soho i Bohema*

Poznaj kolekcję Ceramika Gres Bohema

Poznaj kolekcję Ceramika Gres Odyssey

Poznaj kolekcję Ceramika Gres Soho

*) do każdych 10m2 gresu SOHO/BOHEMA/ODYSSEY zakupionego w salonie BLU 25 kg (1 worek) kleju Sopro FF450 za 1 zł netto; promocja dotyczy tylko wybranych salonów; szczegóły u handlowców

Zapytaj salon BLU o zakup kleju w promocjnej cenie

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Grillujemy z BLU”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Akcja promocyjna organizowana jest przez BR Konsorcjum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Refleks Sp. k. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Składowej 12 (15-399), wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Białymstoku pod nr 0000320721, numer NIP 542-295-30-96, numer REGON 200040536, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Akcja promocyjna prowadzona będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Akcja promocyjna odbywać się będzie w okresie od 08.05.2017 do 30.06.2017 lub do wyczerpania zapasów. Okres ten może również zostać przez Organizatora wydłużony a stosowna informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora www.blu.com.pl. 
 4. Celem Akcji promocyjnej jest zwiększenie sprzedaży Towarów marki Ceramika Gres oraz wspieranie lojalności konsumentów  detalicznej sieci salonów łazienek BLU.
 5. Zamierzeniem Organizatora nie jest utrudnienie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży towary odpowiadające rodzajowo towarom z oferty Organizatora.

§ 2

Warunki uczestnictwa

 1. Akcja promocyjna kierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych (zwanych dalej „Uczestnikiem”) posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentem tj. dokonującym czynności prawnej (zakupu produktów marki Ceramika Gres w wybranych punktach  sieci salonów łazienek BLU) dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3

Zasady akcji

 1. Warunkiem wzięcia udziału w akcji promocyjnej jest zakup płytek marki Ceramika Gres z kolekcji SOHO,  BOHEMA lub ODYSSEY  (dalej Towary) w czasie trwania akcji w wybranych punktach  sieci salonów łazienek BLU.
 2. Sprzedaż promocyjna odbywa się na następujących zasadach: zakup 10 m2 płytek z kolekcji SOHO,  BOHEMA lub ODYSSEY (może być mix kolekcji i kolorów)  –  upoważnia do zakupu 1 worka kleju FF450 marki Sopro o wadze 25kg w cenie 1,00 zł netto, oraz dodatkowo zakupu 1 worka brykietu z węgla drzewnego SOPRO w cenie 0,10 zł netto o wadze 2 kg.
 3. Towary, o których mowa w pkt 2 zakupione muszą zostać w ramach jednorazowej transakcji.
 4. Uczestnik, który spełnił warunek upoważniający do zakupu kleju w promocyjnej cenie, o czym mowa w pkt powyżej,  nie może żądać wypłaty kwoty pieniężnej odpowiadającej jego wartości.
 5. Akcja „Grillujemy z BLU” nie łączy się z innymi promocjami.
 6. Akcja nie dotyczy produktów w II gatunku.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowy opis warunków uprawniających do zakupu kleju FF450 marki Sopro o wadze 25 kg w cenie promocyjnej, oraz brykietu drzewnego o czym mowa § 3. Wszelkie inne materiały reklamowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do wysuwania roszczeń.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu, a także anulowania, skrócenia lub przerwania Akcji promocyjnej bez podania powodu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, u Partnerów Handlowych Organizatora oraz w punktach  sieci salonów łazienek BLU uczestniczących w Akcji promocyjnej.

Raty 10 x 0%

Zobacz więcej

Laufen WC PRO

Zobacz więcej
Kliknij "Lubię to"
aby śledzić nasze wpisy na Facebooku