Lato z Salonami Łazienek BLU

Zrób zakupy w salonach BLU i odbierz ręcznik gratis

Gdzie skorzystasz z promocji?

BLU salon łazienek Augustów
ul. Mazurska 21
Tel. 539737534

BLU salon łazienek Białystok

ul. Składowa 12Tel. 85 745 04 58,59

BLU salon łazienek Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 94ATel. (52) 3415150

BLU salon łazienek Olsztyn

ul. Lubelska 25Tel. 660764928, 795107735

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Lato z BLU!”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Akcja promocyjna organizowana jest przez BR Konsorcjum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Refleks Sp. k. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Składowej 12 (15-399), wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Białymstoku pod nr 0000320721, numer NIP 542-295-30-96, numer REGON 200040536, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Akcja promocyjna prowadzona będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Akcja promocyjna odbywać się będzie w okresie od 21.06.2018  do wyczerpania zapasów. Okres ten może również zostać przez Organizatora wydłużony a stosowna informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora www.blu.com.pl.
 4. Celem Akcji promocyjnej jest zwiększenie sprzedaży Towarów z asortymentu sieci oraz wspieranie lojalności konsumentów  detalicznej sieci salonów łazienek BLU.
 5. Zamierzeniem Organizatora nie jest utrudnienie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży towary odpowiadające rodzajowo towarom z oferty Organizatora.

§ 2

Warunki uczestnictwa

Akcja promocyjna kierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych (zwanych dalej „Uczestnikiem”) posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentem tj. dokonującym czynności prawnej (zakupu produktów marki Cersanit oraz Sanplast w wybranych punktach  sieci salonów łazienek BLU tj. salony: Białystok, Olsztyn, Bydgoszcz, Augustów) dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. 


§ 3

Zasady akcji

 1. Warunkiem wzięcia udziału w akcji promocyjnej jest zakup produktów z asortymentu sieci salonów łazienek BLU  (dalej Towary) w czasie trwania akcji w salonach BLU Białystok, Olsztyn, Augustów oraz Bydgoszcz.
 2. Sprzedaż promocyjna odbywa się na następujących zasadach:
  a) przy zakupie produktów firmy Cersanit za min. 1500zł/brutto otrzymasz ręcznik gratis!
  b) przy  zakupie kabiny ALT firmy Sanplast otrzymasz ręcznik gratis!
 3. Towary, o których mowa w pkt 2 zakupione muszą zostać w ramach jednorazowej transakcji.
 4. Uczestnik, który spełnił warunek upoważniający do odbioru gadżetu, o którym mowa w pkt powyżej,  nie może żądać wypłaty kwoty pieniężnej odpowiadającej jego wartości.
 5. Akcja „ Lato z BLU” nie łączy się z innymi promocjami.
 6. Akcja nie dotyczy innych produktów firmy Sanplast.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowy opis warunków uprawniających do odbioru gadżetu, o czym mowa § 3. Wszelkie inne materiały reklamowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do wysuwania roszczeń
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu, a także anulowania, skrócenia lub przerwania Akcji promocyjnej bez podania powodu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, u Partnerów Handlowych Organizatora oraz w punktach  sieci salonów łazienek BLU uczestniczących w Akcji promocyjnej.       

Raty 10 x 0%

Zobacz więcej

Laufen WC PRO

Zobacz więcej
Kliknij "Lubię to"
aby śledzić nasze wpisy na Facebooku