Rozkręć się z KOŁEM

Zgarnij rabat na zakupy produktów marki KOŁO
 • zakup 1 sztuki  –  upoważnia do otrzymania rabatu na ten Towar w wysokości 5% od ceny katalogowej 
 • zakup 2 sztuk   –  upoważnia do otrzymania rabatu na te Towary w wysokości 7% od ceny katalogowej
 • zakup 3 sztuk –  upoważnia do otrzymania rabatu na te Towary w wysokości 9% od ceny katalogowej
 • zakup 4 sztuk –  upoważnia do otrzymania rabatu na te Towary w wysokości 11% od ceny katalogowej
 • zakup 5 sztuk –  upoważnia do otrzymania rabatu na te Towary w wysokości 13% od ceny katalogowej
 • zakup 6 sztuk  –  upoważnia do otrzymania rabatu na te Towary w wysokości 15%  od ceny katalogowej

Salony łazienek BLU w których obowiązuje promocja:

Przykładowe aranżacje z produktami KOŁO


Regulamin Akcji Promocyjnej „Rozkręć się z KOŁEM w BLU”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Akcja promocyjna organizowana jest przez BR Konsorcjum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Refleks Sp. k. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Składowej 12 (15-399), wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Białymstoku pod nr 0000320721, numer NIP 542-295-30-96, numer REGON 200040536, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Akcja promocyjna prowadzona będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Akcja promocyjna odbywać się będzie w okresie od 01.09.2016 do 31.03.2017 i  okres ten może zostać przez Organizatora wydłużony a stosowna informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora www.blu.com.pl.
 4. Celem Akcji promocyjnej jest zwiększenie sprzedaży Towarów marki KOŁO oraz wspieranie lojalności konsumentów  detalicznej sieci salonów łazienek BLU.
 5. Zamierzeniem Organizatora nie jest utrudnienie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży towary odpowiadające rodzajowo towarom z oferty Organizatora.

§ 2

Warunki uczestnictwa

Akcja promocyjna kierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych (zwanych dalej „Uczestnikiem”) posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentem tj. dokonującym czynności prawnej (zakupu produktów marki KOŁO w wybranych punktach  sieci salonów łazienek BLU) dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. 

§ 3

Zasady akcji

 1. Warunkiem wzięcia udziału w akcji promocyjnej jest zakup dowolnych produktów marki KOŁO (dalej Towary) w czasie trwania akcji w wybranych punktach  sieci salonów łazienek BLU.
 2. Sprzedaż promocyjna odbywa się na następujących zasadach:
  a) zakup 1 sztuki dowolnego Towaru marki KOŁO  –  upoważnia do otrzymania rabatu na ten Towar w wysokości 5% od detalicznej ceny katalogowej netto
  b) zakup 2 sztuk dowolnych Towarów marki KOŁO  –  upoważnia do otrzymania rabatu na te Towary  w wysokości 7% od detalicznej ceny katalogowej netto
  c) zakup 3 sztuk dowolnych Towarów marki KOŁO  –  upoważnia do otrzymania rabatu na te Towary w wysokości 9% od detalicznej ceny katalogowej netto
  d) zakup 4 sztuk dowolnych Towarów marki KOŁO  –  upoważnia do otrzymania rabatu na te Towary w wysokości 11% od detalicznej ceny katalogowej netto
  e) zakup 5 sztuk dowolnych Towarów marki KOŁO  –  upoważnia do otrzymania rabatu na te Towary w wysokości 13% od detalicznej ceny katalogowej netto    
  f) zakup 6 sztuk dowolnych Towarów marki KOŁO  –  upoważnia do otrzymania rabatu na te Towary w wysokości 15%  od detalicznej ceny katalogowej netto
 3. Detaliczna cena katalogowa netto – cena podana w aktualnie obowiązującym katalogu producenta marki KOŁO. Na potrzeby niniejszej promocji jest to Katalog na rok 2016.
 4. Towary, o których mowa w pkt 3 zakupione muszą zostać w ramach jednorazowej transakcji.
 5. Uczestnik, który spełnił warunek do uzyskania stosownego rabatu, o którym mowa w pkt powyżej,  nie może żądać wypłaty kwoty pieniężnej odpowiadającej jego wartości.
 6. Akcja „Rozkręć się z KOLEM w BLU” nie łączy się z innymi promocjami.
 7. Akcja nie dotyczy produktów w II gatunku.

 § 4

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowy opis warunków uprawniających do zakupu Towarów marki KOŁO  z rabatami, o których mowa § 3. Wszelkie inne materiały reklamowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do wysuwania roszczeń.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu, a także anulowania, skrócenia lub przerwania Akcji promocyjnej bez podania powodu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, u Partnerów Handlowych Organizatora oraz w punktach  sieci salonów łazienek BLU uczestniczących w Akcji promocyjnej.       

Raty 10 x 0%

Zobacz więcej

Laufen WC PRO

Zobacz więcej
Kliknij "Lubię to"
aby śledzić nasze wpisy na Facebooku