Polityka prywatności i cookies Serwisu Internetowego www.blu.com.pl

I. Serwis 

Niniejsza Polityka prywatności i cookies dotyczy Serwisu Internetowego www.blu.com.pl („Polityka prywatności”). Definicje pisane wielką literą zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności. 

II. Administrator 

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób korzystających z Serwisu („Usługobiorcy”) jest BLU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą ul. Składowa 12, 15-399 Białystok.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

III. Cel i zakres przetwarzania danych 

Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są przez BLU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w celu: 

– świadczenia usług sprzedaży towaru;

– prowadzenia konta Usługobiorcy,

– marketingowym;

– profilowania; 

– udzielania odpowiedzi na pisma, zapytania; 

– ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu; 

– tworzenia zestawień, analiz i statystyk;

– udzielania odpowiedzi na nadesłane zapytania za pośrednictwem Serwisu.

Usługobiorca ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Usługobiorca przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku, w którym przetwarzamy dane Usługobiorcy na podstawie zgody, Usługobiorca zawsze ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych Usługobiorcy sprzed wycofania zgody. 

Dane możemy przetwarzać także gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów BLU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. lub strony trzeciej. 

Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych. 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych Usługobiorca może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dane osobowe będą przetwarzane w Serwisie do czasu usunięcia konta Usługobiorcy. 

IV. Dane, które przetwarzamy 

W związku z korzystaniem z Serwisu przetwarzamy dane osobowe, które mogą być podane przez Usługobiorcę z wykorzystaniem formularzy dostępnych w serwisie, w tym w szczególności w ramach procesu rezerwacji towaru (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania).  

Przetwarzamy również Login i Hasło w Serwisie. 

W chwili połączenia się przez Usługobiorcę z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego Usługobiorcy, jak również szereg informacji związanych z połączeniem, takich jak: 

czas nadejścia zapytania; 

czas wysłania odpowiedzi; 

nazwa stacji Usługobiorcy; 

informacje o przeglądarce internetowej Usługobiorcy, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http lub https; 

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę, jeżeli wejście do Serwisu nastąpiło przez to odesłanie.

Podanie danych jest dobrowolne, odmowa podania danych uniemożliwi korzystanie z Serwisu. Dane osobowe mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego profilowania w celu prezentowania materiałów marketingowych. 

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Usługobiorcy mogą być:

1. Dostawcy usług IT 

Hosting (Amazon Web Services, polityka prywatności: https://aws.amazon.com/privacy/), Amazon Web Services EMEA SARL 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg, R.C.S. Luxembourg: B186284, spółka działająca przez swój oddział w Polsce: Amazon Web Services EMEA SARL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, Generation Park Z, 9th Floor ul. Towarowa 28 00-839 Warszawa, Polska, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000700448; REGON: 368590172.

Obsługa techniczna platformy (EVOLUTIVE, SOHOshop.pl ul. Zielonogórska 138, 67-100 Nowa Sól NIP 928-187-78-91)

2. Obsługa zakupów: Salony Łazienek Blu, z którymi BLU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. prowadzi współpracę (Partnerzy wymienieni w regulaminie portalu Blu.com.pl), 

Obsługa logistyczna: LogiQ sp. z o.o. sp. k.,

3. Firmy świadczące usługi marketingowe

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Ireland, polityka przechowywania danych https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl , https://policies.google.com/privacy?hl=pl , https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland Google inc, polityka przechowywania danych:  https://www.facebook.com/policy.php/ 

GetResponse, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984, polityka przechowywania danych: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci 

  • MIRBU MIROSŁAW BUTRYN al. Powstańców Warszawy 36/40, 35-329 Rzeszów, NIP: 8652336196

4. Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

VI. Cookies 

Pliki cookies to niewielkie informacje, które są wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy, są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) wykorzystywanym do odwiedzenia danej strony internetowej. Portal Blu.com.pl przetrzymuje pliki cookies przez 20 dni. 

Informacje zawarte w cookies składają się z szeregu liter i cyfr i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. w momencie dokonywania autoryzacji podczas logowania do konta klienta, podtrzymania sesji. 

Pliki cookie dzielą się na: 

• stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu usunięcia ich przez użytkownika bądź do z góry określonego przez nas czasu; 

• sesyjne (tymczasowe) – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone; 

• analityczne (tzw. third party cookies) - umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu. “Analityczne cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Szczegółowe informacje o plikach cookies, które strona gromadzi można odnaleźć w dokumentacji technicznej producenta oprogramowania:

https://doc.prestashop.com/display/PS17/Managing+Cookies 

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookie dla niektórych przeglądarek: 

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanagecookies

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL 

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 

Trwa zapisywanie zmian. Proszę czekać.